I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.4lashes.pl
FIRMA 4LASHES
KONTAKT:
Krystian Kosecki,
tel: +48 739 038 038
e-mail: 4lashes@o2.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.4lashes.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży kosmetycznej (produkty do stylizacji rzęs) za pośrednictwem sieci Internet.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
5. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu 4lashes.pl. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez firmę 4lashes na stronach sklepu 4lashes.pl, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz w komunikacji newsletter.
6. Ceny produktów widoczne na stronach www.4lashes.pl są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.
7. Promocje w sklepie 4lashes.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
8. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym 4lashes.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.
2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu 4lashes.pl
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
• nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
• nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)
• nieodebrania przesyłki
• niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego
METODY PŁATNOŚCI:
1. Płatności krajowe
• Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
• Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub w Paczkomatach InPost) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.
2. Płatności zagraniczne
• Przelew/płatność kartą kredytową poprzez serwis płatności PayPal
• Płatność kartą kredytową Visa lub MasterCard poprzez Centrum Rozliczeniowe PayU

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

1. Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru (max 24h) oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera.
CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:
1. Przesyłki krajowe
• Kurier InPost – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
• Paczkomaty Inpost – dostarczenie do wskazanego punktu odbioru w terminie 1-2 dni roboczych (po dostarczeniu przesyłkę należy odebrać w ciągu 48h)
2. Przesyłki zagraniczne
• Kurier InPost – zaplanowane (niegwarantowane) doręczenie w ciągu 5 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia.
KOSZTY WYSYŁKI:
1. Przesyłki krajowe
• Kurier InPost/Paczkomat płatność z góry – 15 zł
• Kurier InPost/Paczkomat płatność przy odbiorze – 17 zł
2. Przesyłki zagraniczne
• Kurier InPost – 60 zł
3. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

V. REKLAMACJA

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
5. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
6. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php#faq1366
7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. ZWROT

1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie 4lashes.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).
4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma RKM Krystian Kosecki 4lashes – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.
3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.4lashes.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.